หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 
ตำบลวังหมันเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 6 ตำบล ของอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ตอนเหนือของภาคกลางตอนบน อยู่ห่างจากอำเภอวัดสิงห์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายวัดสิงห์ - โคกสุก อยู่ห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ 45 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 78.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,200 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,461 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,232 คน คิดเป็นร้อยละ 50.03

หญิง จำนวน 2,229 คน คิดเป็นร้อยละ 49.97
จำนววนครัวเรือน 1,493 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 56.67 คน/ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท  
 
 
 

ทำนา 653 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.74

ทำไร่ 467 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.28

เลี้ยงสัตว์ 103 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.90

อื่น ๆ 270 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.08
  รวม 1,493 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองอีเช้ง 221 218 439 165  
2   บ้านหนองกะเบียน 184 199 383 286
  3   บ้านหัวตะเฆ่ 449 421 870 258  
4   บ้านวังหมัน 359 386 756 283
  5   บ้านท่าข้าม 341 349 690 208  
6   บ้านหนองโส 273 254 527 198
  7   บ้านหนองแก 257 262 519 156  
8   บ้านสระใหญ่ 148 140 288 95
    รวม 2,232 2,229 4,461 1,493
ข้อมูล ณ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
 
ตำบลวังหมัน มีสภาพภูมิประเทศเป็นทั้งที่ราบลุ่มและที่ราบสูง โดยพื้นที่ในหมู่ที่ 1,2,8 และหมู่ที่ 3 บางส่วน เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำไหลหลากทำให้ท่วมขังในฤดูฝน และพื้นที่หมู่ที่ 4 ,5,6,7 เป็นพื้นที่ราบสูง มีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร การชลประทานส่งน้ำไม่ถึง ประชาชนประกอบอาชีพทำนา โดยอาศัยน้ำฝน ตามฤดูกาล ได้เพียงปีละครั้งเดียว และทำไร่อ้อยและมันสำประหลัง ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค มีประปาเป็นระบบผิวดินและประปาบาดาล คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน