หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ของ อบต.วังหมัน [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.วังหมัน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของ อบต.วังหมัน [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
วิสัยทัศน์องค์กรและวิสัยทัศน์การบริหารงานของ อบต.วังหมัน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)