หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่ง อบต.วังหมัน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง อบต.วังหมัน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
บัญทึกแจ้งคำสั่งและให้ทุกส่วนการงานจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารคราวเสี่ยง [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่ง อบต.วังหมัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดชัยนาท [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)