หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ.2561-2564 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ อบต.วังหมัน เรื่อง นโยบาย/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต.วังหมัน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศอบต.วังหมัน เรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศนโยบายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต.วังหมัน [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)