หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผาการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562) [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) [ 12 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
การรายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (ตาม พ.ร.บ. ิวนัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)