หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
ปลัดอำนาจ อุ่นทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ <<
 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตตำบลวังหมัน อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีการศึกษา สาธารณสุขที่ครบครัน นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่ราบสูง แต่ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก และอยู่รวมกันอย่างสงบสุข มีความสามัคคีช่วยหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลวังหมันนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จำนาน 8 วัด ดังนี้


วัดสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองอีเช้ง

วัดหนองกะเบียน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะเบียน

วัดหนองสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองสระ

วัดวังหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน

วัดราษฎร์สามัคคีธรรม(ท่าข้าม) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม

วัดหนองโสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านหนองโสน

สำนักสงฆ์ธรรมคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองแก

วัดสระใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสระใหญ่
 
 
สถานศึกษาในเขตตำบลวังหมัน มีดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
สาธารณสุขในตำบลวังหมัน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
  (ทุกครัวเรือน)      

สถานีตำรวจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน 93 คน
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน