หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
วิสัยทัศน์ อบต.วังหมัน
   "เกษตรมาตรฐาน
      สืบสานวัฒนธรรม
         พัฒนาคุณภาพชีวิต"
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
.....................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
อาชีพสร้างรายได้ตำบลวังหมัน
ศาสนสถานในตำบลวังหมัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังหมัน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ค่ะ
 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความ ยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางทางการตลาด

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา แลผู้ด้อยโอกาส

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
089-839-8890
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.วังหมัน

facebook
อบต.วังหมัน
อบต.วังหมัน